Αποτελέσματα αναζήτησης
Erga Omnes
01-06-2018
Πετεφρής
Blogs

Το erga omnes να θεσπιστεί στα πάντα, κι όχι επειδή το ζητάμε από μια χώρα που δεν χλοάζει. Να επιλέξουμε μεταξύ τρελάδικου, τρελοκομείου, ψυχιατρικής κλινικής και αγίου Αντωνίου. Διότι ανάμεσα […]