Αποτελέσματα αναζήτησης
Δάχτυλο στο μάτι
19-10-2017
Μελίνα Χνούδι
Λογοτεχνία
Αυτοτελή

Ήθελα να σου πω ότι πάλι πήρα τους δρόμους και δεν σε πρόφτασα. Αυστηρώς κατάλληλοι για νύχτα και σιωπή θυμάσαι; Φτιαγμένοι από παράξενο υλικό. Μη επεξεργάσιμο. Ξεχειλίζουμε και η καρδιά […]