Αποτελέσματα αναζήτησης
Snapshot
08-02-2019
Θωμάς Ξωμερίτης
Γνώμες

Η ταυτότητα, εφόσον λειτουργεί αυτοαναφορικά, γίνεται αιτία και σύμπτωμα της αποπροσανατολιστικής πόλωσης, αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος.