Αποτελέσματα αναζήτησης
Ζημιάρηδες
02-12-2017
Πετεφρής
Blogs

Ο κύριος Σφακιανάκης είναι σύβουλος των Σαουδαράβων. Τον έχουν για τα κοστολόγια. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι επιλογή της δικής μας κυβέρνησης. Ετοιμάζει συμφωνίες και προτείνει τιμές. Αμφότεροι, συνήθεις φαιοί χαρακτήρες […]