Αποτελέσματα αναζήτησης
Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας όπως μας τις περιγράφει ο μουσικός Ρωμανός Ωρολογάς
27-12-2017
Βέρα Ι. Φραντζή
Λογοτεχνία
Αυτοτελή

Όλοι όσοι ζούμε στις πόλεις και έχουμε ακόμη σώας τα φρένας, έχουμε μία πηγαία ανάγκη να εκδράμουμε στη φύση τις ημέρες των εορτών.