Αποτελέσματα αναζήτησης
Το πλήρωμα ενός χρόνου
09-08-2020
Θωμάς Ξωμερίτης
Σχόλια

…ο ένας νεκρός θα πρέπει να σκοτώσει το θέρος της αυταρέσκειάς του(ς) που βιώνουμε ένα χρόνο τώρα. Και οφείλει να το σκοτώσει…

Πρελούντιο πλαδαρό, χαλαρό και χαύνο για έναν παπαγάλο
02-04-2020
Έλση Σαράτση
Blogs

Ήταν ένα γλαφυρό παράδειγμα του πόσο αποδοτική μπορεί να είναι μια κοστοβόρα “επικοινώνηση”