Αποτελέσματα αναζήτησης
« Troppo vero!»*
21-02-2018
Έλση Σαράτση
Σχόλια

Λέω στον εαυτό μου, εδώ είναι τα έγκατα της κόλασης, εδώ είναι η κοιλιά του κράτους. Κανένας βορβορυγμός. Απόλυτη σιωπή ως την έξοδο με μια επιλογή από τέσσερις τυφλές τζαμένιες πόρτες που παγιδεύουν τον εξερχόμενο […]