Αποτελέσματα αναζήτησης
Ο μαγεμένος αυλός
10-10-2017
Πετεφρής
Blogs

Ἥρα καὶ Ζεὺς, ἀμφισβητοῦντες πότερον τὰς γυναῖκας ἢ τοὺς ἄνδρας ἥδεσθαι μᾶλλον ἐν ταῖς συνουσίαις συμβαίνοι, τοῦτον [ τον Τειρεσίαν ]ἀνέκριναν. ὁ δὲ ἔφη δέκα μοιρῶν περὶ τὰς συνουσίας οὐσῶν […]